MEDIA SERVERS: RTMP, RTMPS VE HTTP PROTOKOLLERİNİN KULLANIMINDA GÜVENLİK

Tuncay ÖZER Tuncay ÖZER


Haziran 2020 Siber Güvenlik (13) 0


MEDIA SERVERS: RTMP, RTMPS VE HTTP PROTOKOLLERİNİN KULLANIMINDA GÜVENLİK

Media Server ve Canlı yayınlarda alınabilecek güvenlik önlemleri makale ödevim....
Çağımızda bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte haberleşme giderek kolaylaşmış, özellikle internetin yaygın kullanımı ile birlikte yeni bir iletişim ortamı meydana gelmiştir. Bu teknoloji sayesinde dünyanın bir ucunda yaşanan olaylara anında ulaşmanın yanı sıra o olaylara interaktif bir biçimde katılmak da olanaklaşmıştır. 
Gelişen bu yeni teknoloji çeşitli kaynaklarda Web TV, Online TV, IP-TV, İnternet TV, Network TV, Video Streaming olarak adlandırılan “internet altyapısı ile televizyon yayıncılığı”’dır. Artan bu tür yayınlarda söz konusu altyapıda kullanılan donanımsal ve yazılımsal bileşim olarak kullanılan Media Server’larda iletişim protokolleri ve yayınların belli bir kurallar dahilinde verimli bir şekilde çalışması önem kazanmaktadır. Bu ödevin amacı İnternet ortamında medya akışı için kullanılan protokollerin ve bu protokollerde güvenlik kavramınının incelenmesidir.
Bu makale tarafımca yüksek lisans ödevi olarak hazırlanmış olup, kaynak dosyası (PDF) aşağıda verilmiştir. Umarım Siber Güvenlik konusunda bir adım olur.
 
MEDIA SERVERS: RTMP, RTMPS VE HTTP PROTOKOLLERİNİN KULLANIMINDA GÜVENLİK.PDF

,